Leestijd: 3/4 minuten

Bijna iedereen heeft een mening over klimaatverandering. En tussen al die meningen bestaan grote verschillen. Over een ding is iedereen het eens: klimaatverandering bestaat. Maar als je naar de oorzaak van klimaatverandering vraagt, dan zie je grote verschillen. Uit onderzoek van EenVandaag bleek dat maar liefst een kwart van de Nederlanders klimaatverandering niet als een gevolg van menselijke daden ziet1. Met deze tekst hoop ik ook die groep te bereiken. De mensen die altijd klimaatontkenner genoemd worden.  

Ik wil een aantal punten bekijken waarover verschil van mening bestaat. 

Ik zal meteen over een van de meest controversiële punten beginnen, namelijk de vaststelling dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt2. Er wordt wel gezegd dat het onderzoek waarin dit als een gegeven werd gepresenteerd, niet deugt. Het gaat hier over een onderzoek van klimaatwetenschapper Cook cs3. Er zouden klimaatwetenschappers uit dit onderzoek zijn gehouden. Laten we dit punt nader bekijken. Wie zijn er nu precies uit het onderzoek van Cook gehouden? Het antwoord luidt: de klimaatwetenschappers die GEEN onderzoek hebben gedaan naar de oorzaak van klimaatverandering. Van alle klimaatwetenschappers die WEL onderzoek hebben gedaan naar de oorzaak van de klimaatverandering van deze tijd en die dus door Cook werden geraadpleegd – erkent 97 % dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt. 

Het tweede punt: er zijn mensen die niet geloven in klimaatvluchtelingen. Zij vinden het onvoorstelbaar dat klimaatverandering mensen dwingt om te vluchten. Dit punt kunnen we onderzoeken door een blik te werpen op een van de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering. De opwarming van de aarde, of het nou door de mens komt of niet, zorgt voor onder andere een stijging van de zeespiegel. Voor Nederland lijkt dit niet direct tot een onoplosbaar probleem. We kunnen immers de dijken nog verhogen. Het kost veel geld, maar dan houden we het voorlopig nog een tijdje droog. Landen waar dit geld niet aanwezig is, door bijvoorbeeld uitbuiting van andere landen in het verleden, hebben het geld om de dijken te verhogen echter niet. Wanneer dijken niet verhoogd kunnen worden, en bepaalde plekken steeds vaker en heftiger overstromen, worden deze plekken al snel onleefbaar. Als gevolg zullen mensen moeten uitwijken naar plekken die niet onder water staan. Een deel van de mensen zal naar Nederland vluchten en deze mensen zijn dan klimaatvluchtelingen.

Derde punt: de kosten. De klimaatmaatregelen gaan volgens bepaalde doorrekeningen 1.000 miljard euro kosten. Waar komt die 1.000 miljard vandaan? Ik heb het niet kunnen vinden. Forum voor Democratie claimt op haar website dat dit bedrag uit eigen onderzoek naar voren is gekomen. Dit onderzoek is echter niet meer online beschikbaar4. Wel online beschikbaar is de berekening van het PBL.  Volgens deze berekening  zullen de kosten van het energie en klimaatbeleid rond de 52 miljard euro bedragen in 205056. Dat is ongeveer 3 miljard euro per jaar. Het NRC had enige tijd terug nog wel toegang tot de berekening van Forum en heeft deze berekening vergeleken met die van het PBL. Uit die vergelijking bleek dat er een groot verschil tussen de doorrekeningen zit7. FvD gaat er bijvoorbeeld vanuit dat alle huizen energieneutraal gemaakt moeten worden, terwijl dat volgens de klimaatafspraken niet aan de orde is. Ook zijn in de berekening van FvD de economische besparingen van het energieneutraal maken van huizen niet van de kosten afgetrokken.

Tenslotte richt ik mij tot degenen die denken dat alle maatregelen die klimaatverandering helpen tegen te gaan, geld kosten. Naast maatregelen die geld kosten, zijn er ook veel maatregelen die gratis zijn; maatregelen die niets kosten, nada. Het eten van minder of geen vlees is bijvoorbeeld gratis, korter douchen is gratis, de fiets pakken is gratis, het licht uitzetten wanneer je je kantoor, kamer, of gebouw verlaat/sluit is gratis, minder voedsel verspillen is gratis, recyclen is gratis, je eigen groenten verbouwen is gratis. Sterker nog: ze leveren geld op.

Ik hoop dat ik u gerust heb kunnen stellen waar het  de kosten van maatregelen betreft, en , alert heb kunnen maken, waar het de noodzaak ervan betreft.  Ik hoop jullie dan ook allemaal bij de eerstvolgende klimaatdemonstratie te zien. Want het is nu tijd voor actie, van burgers, bedrijven, en de overheid. De klimaatverandering van deze tijd wordt door de mens veroorzaakt, een van de gevolgen hiervan is dat heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, maar de oplossing gaat niet 1000 miljard euro kosten voor Nederland, en veel maatregelen die we kunnen nemen, leveren zelfs nog geld op ook. Bij deze crisis gaat het uiteindelijk niet om geld, maar om onze manier van leven. We moeten leren leven met de gedachte dat we niet zomaar de wereld kunnen vernietigen zonder dat dat invloed heeft op ons leven. 

Geert Noordzij 

Maart 2021

Voetnoten:

1)  EenVandaag. (2018, 3 juli). Onderzoek: kwart denkt dat opwarming aarde niet door mens komt. https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-kwart-denkt-dat-opwarming-aarde-niet-door-mens-komt/
2)  Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S. A., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., Way, R., Jacobs, P., & Skuce, A. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental Research Letters, 8(2), 024024. https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024024
3)  EenVandaag. (2018, 3 juli). Onderzoek: kwart denkt dat opwarming aarde niet door mens komt. https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-kwart-denkt-dat-opwarming-aarde-niet-door-mens-komt/
4)  FVD. (z.d.). Waar komt die 1.000 miljard vandaan? Forum voor Democratie. https://www.fvd.nl/fvd-waar-komt-die-1000-miljard-vandaan
5)  Zoelen, B. (2020, 29 mei). Planbureau: klimaat- en energiebeleid kost 3 miljard per jaar. Het Parool. https://www.parool.nl/nederland/planbureau-klimaat-en-energiebeleid-kost-3-miljard-per-jaar~bbf878f1
6)  PBL. (2020, 28 mei). Nationale kosten van maatregelen gericht op het realiseren van. PBL Planbureau voor de Leefomgeving. https://www.pbl.nl/publicaties/nationale-kosten-van-maatregelen-gericht-op-het-realiseren-van-doelstellingen-uit-het-energieakkoord-2013
7)  Walle, E. (2019, 13 februari). NRC checkt: ‘Klimaatneutraal maken kost 1.000 mld’. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/13/nrc-checkt-klimaatneutraal-maken-kost-1000-mld-a3654027

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.