Landelijke focusgroepen

 

We hebben 3 landelijke focusgroepen. Leren, community en communicatie. Binnen een focusgroep is men bezig met dat specifieke onderwerp en zorgt men ervoor dat er regelmatig activiteiten/social media posts/acties etc. zijn op landelijk niveau. Ook ondersteunen de landelijke focusgroepen lokale actiegroepen als die hier om vragen.

Hieronder staan de focusgroepen wat uitgebreider uitgelegd met wat ze doen etc. Dit zijn allemaal richtlijnen en doelen. Als jou een van de focusgroepen interessant lijkt, maar we niet per se iets wilt doen wat bij de voorbeelden staat, dan is dat helemaal geen probleem, er is namelijk altijd ruimte om dat te doen waar jij energie van krijgt!

Wij doen dit allemaal in onze vrije tijd, het is dus niet dat dit verplichtingen of iets dergelijks zijn, maar juist doelen waar wij als organisatie naar streven. Iedereen mag binnen Fridays For Future NL doen wat ze zelf het leukste vinden, zolang het bij onze kernwaardes en doelen past!

 

-Leren

Missie van de focusgroep leren is om al onze activisten in de paar jaar die ze bij ons actief zijn, zo goed mogelijk op te leiden in de theorie en praktijk van activisme, politiek bewustzijn rondom klimaatrechtvaardigheid, en activisme gerelateerde skills.

Wat zijn dingen die de leren focusgroep doet?:

 • Regelmatig landelijke theorie en praktijk workshops organiseren rondom de theorie en praktijk van activisme, politiek bewustzijn rondom klimaatrechtvaardigheid, en activisme-gerelateerde vaardigheden. 
 • Nadenken over hoe we de REST van de organisatie kunnen inrichten op een manier dat mensen optimaal leren. En dat gaat dan dus vooral over hoe we dat leren in de praktijk het best laten lopen.
 • Organiseren en inrichten van de trainingen voor nieuwe activisten. Dit doe je dus deels samen met de focusgroep community. 
 • Nadenken over hoe we een goede ontwikkeling kunnen garanderen of bijhouden.
 • Regelmatig evalueren hoe theoretisch onderlegd en praktisch vaardig de activisten zijn, hoe effectief de workshops zijn, en hoe effectief bedachte systemen als schaduwen zijn. Leren strategie aanpassen indien nodig.

 

-Community

Missie van de focusgroep community is om FFFNL een sterk verbonden community te maken, waar de mentale en fysieke grenzen van jongeren worden bewaakt, en iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn.

Wat zijn dingen die de community focusgroep doet?:

 • Organiseren van nationale community activiteiten waarbij activisten vanuit heel NL elkaar kunnen ontmoeten.
 • Het is belangrijk dat er naast nationale verbinding ook op lokaal niveau genoeg ruimte is voor gezelligheid en verbinding. De focusgroep community ondersteunt daarom lokale actiegroepen bij het organiseren van lokale community activiteiten, door ideeën aan te bieden en direct te helpen bij het organiseren. Dus meedenken, en meehelpen
 • Actief inchecken bij activisten die al een tijdje niets meer van zich hebben laten horen, of als er signalen zijn dat iemand niet zo goed in zijn vel zit.
 • Organiseren van welkomstdagen/integratiedagen.
 • Opzetten van systemen (naast integratiedagen) zodat mensen goed geïntegreerd worden
 • Actief in de gaten houden of (zeker nieuwe) activisten wel aansluiting vinden bij hun actiegroep en/of focusgroep.
 • Gedragscode opstellen/bijhouden en zorgen dat iedereen zich daaraan houdt.
 • Systeem opzetten zodat er gepast wordt ingegrepen als iemand zich ongewenst/grensoverschrijdend gedraagt.
 • Actief in de gaten houden of mensen niet te veel op zich nemen en burn-out krijgen.
 • Zorgen dat er genoeg aandacht is voor de psychologische gevolgen van climate anxiety aan de ene kant, en reacties op activisme aan de andere kant

Binnen de focusgroep community hebben we nog 1 subgroep;

Werving

 • Wervingsstrategie opzetten, uitvoeren en evalueren
 • Organiseren van wervingsactiviteiten bij (nationale)
 • Acties Ondersteunen van lokale groepen bij hun werving.

 

-Communicatie

Missie van de focusgroep communicatie is om het belangrijke perspectief van de jongeren op klimaatrechtvaardigheid uit te dragen in verhalen, om het draagvlak te vergroten onder jongeren en de rest van de samenleving voor een rechtvaardige samenleving op een leefbare planeet.

Wat zijn dingen die de communicatie focusgroep doet?:

 • Het verhaal te schrijven dat aan de kern staat van wie we zijn, wat we doen, en waarom we dat doen. Dat bestaat uit het kiezen van de juiste frames, narratives en hoofdthema’s, inspelen op het klimaatdebat en wat er speelt in de maatschappij, en het consequent en effectief uitdragen van onze boodschap via (social)media content en campagnes.

Binnen de focusgroep communicatie hebben we nog 2 subgroepen. Dit hebben we, omdat we deze 2 dingen heel belangrijk vinden en er dus extra aandacht aan willen besteden. De 2 subgroepen zijn:

Media

 • Deze focusgroep vertaalt onze verhalen naar vormen die geschikt zijn voor socialmedia en traditionele media. Dat doen ze door consistent content te maken, en te zoeken naar vormen waarin we onze eigen doelgroep (zoekende jongeren) en de bredere samenleving bereiken met onze campagnes en verhalen.
 • Ze staan de pers te woord, in woord en schrift.

 

Actievoeren

 • Coördineert de nationale campagnes die we voeren
 • Organiseert nationale acties die wij (mede)organiseren vanuit FFF NL
 • Ondersteunt lokale actiegroepen bij het organiseren van lokale campagnes en acties.
Ga naar de inhoud