[30/10/20, Brussel, België] Honderd jonge klimaatactivisten van over de hele wereld hebben een open brief geschreven aan de leiders van de EU waarin ze eisen dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waar het Europees Parlement op vrijdag 23 oktober voor heeft gestemd, wordt teruggetrokken. De open brief werd op zondag 25 oktober gepubliceerd, en is ondertussen ondertekend door meer dan 50,000 mensen. Vandaag wordt deze brief verstuurd naar de Europese Commissie en de Parlementariërs die voor het beleid hebben gestemd of zich hebben weerhouden van het stemmen.

De brief, die te lezen is op withdrawthecap.org, is een afkeuring van de beslissing van het Parlement om het voorstel voor het GLB aan te nemen en een uiting van hoop dat de Commissie het voorstel terugtrekt. Dit alles is gebaseerd op het feit dat het niet met de doelen van het Parijs Akkoord overeenkomt. In de brief staat dat “jullie veel beloftes hebben gemaakt, zoals emissies reduceren, “klimaat-neutraal” zijn in 2050, en in Parijs beloofden jullie om de globale gemiddelde temperatuur ver onder 2 graden te houden. Maar jullie stellen ons teleur. Jullie vragen ons om jullie te vertrouwen, maar hoe kunnen we jullie vertrouwen als jullie deze beloftes maken – alleen om ze te breken wanneer het jullie uitkomt. Ons vertrouwen moet verdiend worden, en jullie hebben niks gedaan om het te verdienen.” [vertaald]

De brief levert kritiek op de hypocrisie van de EU leiders, die de klimaat stakingen en de jonge klimaatactivisten inspirerend noemen en de hemel in prijzen, maar nog steeds beleid maken dat rampzalig is voor het klimaat. Zo staat er in de brief dat “leiders zich zouden moeten schamen” voor het feit dat er een klimaatbeweging van jongeren nodig is. Saoi O’Connor, uit Ierland, zegt “Onze ‘leiders’ praten ontzettend veel, maar ze leiden nauwelijks. Ze beweren dat ze de klimaatcrisis erkennen, maar ze maken constant beslissingen die de situatie alleen maar verergeren. Als ze daadwerkelijk de grootte van de crisis begrijpen, is dat een grotere misdaad dan dit te doen in onwetendheid. Nu verwoesten ze hun eigen biodiversiteit en Farm2Fork tactieken, en de doelen in hun Green Deal met dit beleid. Het is niet te begrijpen, en het is zeker geen leiderschap. Waar zijn de volwassenen?’’

Erik Christiansson, uit Utrecht, zegt “Als de Europese Unie serieus is over het behalen van de doelen van het Parijsakkoord, kunnen ze niet ⅓ van het Europese budget van de komende 7 jaar aan landbouwsoorten geven die gedreven wordt door fossiele brandstoffen. Dit GLB is een overgave van onze toekomst, en daarom eisen wij dat de Commissie het GLB terugtrekt en komt met een serieus voorstel dat in lijn ligt met het 1.5 graden doel.”

De activisten die deze brief hebben geschreven wonen niet alleen in Europa, maar over de hele wereld. Veel activisten van de meest getroffen mensen en gebieden (MAPA) en uit het mondiale zuiden, hebben meegewerkt aan de open brief en deze ondertekend. De activisten zeggen dat ondanks dat het GLB een Europees beleid is, de gevolgen van de klimaatcrisis de hele wereld treffen en dat Europa haar onevenredige historische en huidige verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis moet accepteren en hiernaar moet handelen.

In een video, gemaakt door activisten uit de meest getroffen gebieden, die EU leiders aanspreekt op hun beslissing over het GLB, zegt Sofia Gutiérrez, een klimaatactivist uit Colombia: “Wetenschappers hebben de Europese Unie al gewaarschuwd dat de huidige vorm van intensieve landbouw ons op een pad zet dat de klimaatcrisis alleen maar erger maakt, en wat betekent dat? Steeds weer ervaren wij, in het mondiale zuiden, de heftigste gevolgen.”

Een andere activist, Valentina Ruas uit Brazilië, zegt: “De klimaatcrisis lijkt voor de meeste mensen misschien op een probleem dat ver weg ligt – inclusief degenen die over dit beleid beslissen – maar voor ons, de mensen die leven in de meest getroffen gebieden, gebeurt het recht voor onze neus. We zien onze landen verbranden tot as en verdrinken in overstromingen.”

De activisten zeggen dat ze hopen dat de Commissie de juiste beslissing zal maken en het GLB terug zal trekken. Ook zeggen ze dat ze zullen blijven vechten om te zorgen dat de EU zal handelen naar klimaatrechtvaardigheid en hun beloftes en hun woorden zal waarmaken.

Ga naar de inhoud