PERSBERICHT FRIDAYS FOR FUTURE NEDERLAND, EXTINCTION REBELLION NEDERLAND EN EXTINCTION REBELLION LANDBOUW

Waarom is #VoteThisCAPdown trending?

24 oktober 2020 Twee dagen lang was  #VoteThisCAPdown trending op Twitter, maar de politici hebben niet geluisterd naar de jongeren en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) werd op vrijdag 23 oktober 2020 aangenomen. Dit beleid maakt het haast onmogelijk voor de Europese Unie om de doelen van het Parijs Akkoord te halen. Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid brengt hiermee ieders leven in gevaar. Jongeren eisen nu dat het GLB wordt teruggetrokken door de Europese Commissie.
Dagelijks krijgen wij van politici te horen hoe inspirerend we wel niet zijn. Maar het is duidelijk dat ze dit niet menen, anders zouden ze niet keer op keer onze toekomst verder in gevaar brengen met slecht beleid.”’ zegt Ianthe Minnaert (17 jaar) van Fridays for Future Nederland. 

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (of Common Agricultural Policy) is het deel van het EU budget dat naar de agrarische sector gaat. Het is ongeveer 387 miljard euro, dit komt overeen met ongeveer een derde van het EU budget. Dit geld wordt ongelijk verdeeld, en een disproportioneel deel van het geld gaat naar grote landbouwbedrijven en bio-industrie. Het nieuwe GLB dat het Europees Parlement heeft aangenomen is oneerlijk voor de kleine boeren, en zorgt voor verwoesting van onze natuur. Dit beleid is gericht op massaproductie, hoe meer er wordt geproduceerd door een boer, hoe meer geld de boer krijgt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met andere factoren zoals duurzaamheid. 30% van het beschikbare belastinggeld gaat nu naar de grote spelers in het veld, zonder dat hier ook maar enige eisen of voorwaarden aan verbonden zijn. Dit beleid is niet van invloed op de Europese Unie, maar alle ecosystemen, dieren en landen zullen hierdoor getroffen worden.

Verschillende groepen in het Europese Parlement hebben amendementen ingediend om dit landbouwbeleid te vergroenen. Zo bijvoorbeeld de voorstellen van de milieucommissie om subsidies te verminderen op veefabrieken, of om meer te investeren in duurzame maatregelen. Deze zijn allemaal door het parlement afgewezen, het laat weer zien dat het niet geeft om het welzijn van de mensen en de natuur van de wereld.

We hebben steeds minder tijd om actie te ondernemen om ons klimaat te redden. De EU heeft het Parijs Akkoord ondertekend en het Europees Parlement heeft een klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Maar ondanks alle mooie woorden die we horen, zien we geen actie. De doelen die de EU heeft om emissies te reduceren zijn al niet genoeg om het Parijs Akkoord te halen, en door dit landbouwbeleid zullen die doelen nooit gehaald kunnen worden. We zijn niet zonder reden boze kinderen, we zijn teleurgesteld in deze falende EU.” zegt Erik Christiansson (16 jaar) van Fridays for Future Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.