Onze kernwaardes

 • Wij strijden voor een toekomst met klimaatrechtvaardigheid  voor iedereen
 • Wij geloven in de kracht van het samen actie voeren voor een betere wereld 
 • Wij zijn een beweging van jongeren
 • Binnen de kernwaardes en je mandaat heeft iedereen de vrijheid om zelf dingen te doen en te bedenken
 • Wij zijn een geweldloze jongeren beweging
 • Wij zijn allemaal gelijkwaardig en wij zijn tegen elke vorm van discriminatie
 • Wij zijn tegen onderdrukking, we staan in solidariteit met alle mensen die onderdrukt zijn
 • Wij stimuleren het creëren van eigen kritische meningen en het leren van elkaar
 • We zijn een open, transparante, lerende beweging
 • We luisteren naar elkaar respectvol
 • Beslissingen worden democratisch gemaakt 
 • We zijn een non hiërarchische beweging

 

Ga naar de inhoud