Onze Visie

Wij streven naar een leefbare en rechtvaardige wereld voor iedereen. 

Wij voeren actie voor iedereen die nu al met de heftige gevolgen van de klimaatcrisis moet leven, zoals de mensen in het mondiale zuiden, en voor de toekomstige generaties die de rekening moeten betalen. Wij streven naar een wereld waar iedereen gelijkwaardig wordt behandeld en iedereen dezelfde kansen krijgt. Wij streven naar een wereld waar we ruim binnen de grenzen van de planeet leven, in plaats van deze uit te buiten. 

Wij staan voor een ambitieus klimaatbeleid dat de ongelijkheid in de samenleving verkleint, in plaats van vergroot. Wij staken, demonstreren, verspreiden de wetenschap en voeren campagnes om de urgentie van deze problemen te benadrukken en wij zullen doorgaan totdat deze doelen zijn bereikt. De klimaatcrisis is een overkoepelend probleem dat niet alleen kan worden opgelost door individuele verandering: bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de overheid moet de maatregelen nemen die nodig zijn om de klimaatcrisis te stoppen. Wij geloven in de kracht van georganiseerd verzet en wij geloven in de kracht van actie voeren.  

Wij willen de gevolgen van de klimaatontwrichting beperken door maatregelen te nemen en weerbaarheid te vergroten, zodat we een gezonde, schone en veilige wereld creëren, niet alleen voor onszelf maar ook voor de toekomstige generaties. Dit kunnen we niet bereiken in ons huidige systeem; we zullen ons dus gezamenlijk moeten aanpassen om zo samen een nieuw systeem voor een leefbare wereld te creëren.

Ga naar de inhoud