Over ons

Wij vechten voor onze toekomst omdat deze direct wordt bedreigd. Dit komt door de klimaat- en ecologische crisis, waardoor onze biodiversiteit en ecosystemen onder druk staan. Ons doel is om de klimaatcrisis te overwinnen en een samenleving te creëren die leeft in harmonie met onze planeet en alle vormen van leven.

Wij zijn mensen die in actie komen voor onze toekomst, die van toekomstige generaties en die van de planeet. Hoewel de wetenschappelijke feiten over het broeikaseffect en de gevolgen ervan al tientallen jaren bekend zijn, weigeren de politici in Den Haag en wereldwijd hun verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van onze samenleving te waarborgen.

We willen de nodige politieke druk uitoefenen en het publieke bewustzijn vergroten, zodat uiteindelijk de nodige maatregelen worden genomen om de natuurlijke basis van het leven te waarborgen voor alle toekomstige generaties.

In 2015 heeft Nederland, samen met bijna alle andere landen ter wereld, het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, dat de verdragsluitende partijen er naar streven  om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C ten opzichte van 1850. Met onze huidige koers hebben we echter veel meer kans op een opwarming van 4 °C of meer, wat wereldwijd zou leiden tot catastrofale gevolgen zoals hongersnoden, watertekorten, toegenomen en heftigere stormen, bosbranden, oorlogen voor schaarse hulpbronnen, een stijgende zeespiegel en verdere milieurampen.

We werken met regionale groepen over heel Nederland. De beweging wordt ondersteund en gevormd door de betrokkenheid van vrijwilligers. We hechten veel belang aan respect en solidariteit met elkaar. We protesteren vreedzaam en tolereren geen geweld.

Het is een een strijd om te overleven die ons allemaal raakt. We zijn verenigd in de zorg voor de toekomst van onze samenleving en de vastberadenheid om niet toe te kijken hoe de wereld vergaat maar om in actie te komen. We zien onszelf als onderdeel van de wereldwijde FridaysForFuture-beweging en zijn verbonden met klimaatbewegingen over de hele wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *